Bomba Astral Sena (varias potencias)

Bomba Astral Sena (varias potencias)